Kurser & Föredrag

Att förändra det förflutna.

Beträffande min huvudsakliga verksamhet finns denna under rubriken "Konsultationer", intensivkurser i drömförståelse i Hultsfred för 4-5 deltagare inte att förglömma. Ej heller vad gäller stressyndrom och genomgångna övergrepp och PTSD. Helt enkelt: Du som inte mår bra eller vill må bättre får gärna slå en kostnadsfri signal till mig på 0495/12969.

VÄLKOMMEN! 

 

BOKADE KURSER 2017.

DEN LÄNGSTA RESAN

FÖREDRAG och KURS på Hallsbergs Spiritualistiska Förening ("Själ och Hjärta") Västra Storgatan 47 Hallsberg 12/5 - 14/5.

Vår KOSMISKA RESA startade långt innan födelsen och slutar inte när vår själ lämnar kroppen. Vår JORDRESA är den mellan KÄNSLAN och INTELLEKTET, den mellan HJÄRTAT och HJÄRNAN.

FÖREDRAGET är fredagen den 12/5  klockan 19.00 - 21 (eller längre) och huvuddelen handlar om HÄLSA (SJUKDOM) - HEALING - UNIVERSUM, allt i en väv. Jag har goda kunskaper i de ämnen som tas upp och hoppas få dela med mig av dessa ur mer andliga än vetenskapliga synpunkter.

ANMÄLAN: Se "Själ  och Hjärta", Hallsbergs Spriritualistiska Förening. Kostnad för Föredraget är 150 kronor, avdragsgilla för de som går kursen. KURSAVGIFTEN är 1500 kronor. Du kan få ytterligare information via Eva Plånborg på 073/8103138 eller mig på 0495/12969. Se gärna min hemsida!

KURSEN startar lördagen  den 13/5 klockan 9.00 på samma plats och avslutas på söndagen 14/5 på eftermiddagen.Den kommer att fördjupa de ämnen som tas upp i föredraget och NATTDRÖMMARS  betydelse kommer att få sin plats. Likaså "SJÄLSRESOR" och "DRÖMSPEL". I Drömspel kan du faktiskt förändra det föflutna, tro mig! Insikter inom KVANTFYSIKEN kommer att tas upp, allt i god KOMMUNIKATION med deltagarna och deras upplevelser i berörda ämnen.

ANMÄLAN. Som till föredraget. Personliga  "Själsresor" eller "SAMTAL"  kan beställas till nästföljande dag om anmälan inkommer i god tid.

VÄLKOMMEN!

                                                                                                                        

SINNET

FÖREDRAG och KURS på "Spiritistiska Sällskapet Engelen" i Smedjebacken, S:a Dalarna fredagen 20/10 - söndagen den 22/10. Adress Kyrkogatan 61,  77730 Smedjebacken.

FÖREDRAGET kommer att vara av samma typ som den föregående angivna och KURSEN ungefär densamma som på EKEGÅRDEN.

Vår KOSMISKA RESA startade långt innan vår födelse och slutar inte när vår själ lämnar kroppen. Vår JORDRESA är den mellan KÄNSLAN och INTELLEKTET, den mellan HJÄRTAT och HJÄRNAN.

Tidsangivelser: FÖREDRAGET fredagen den 20/10 kl 18.00 - 20.00 (eller längre beroende på uppkomna frågor) till en kostnad av 200 kronor, avdrages för de som deltar i kursen. KURSEN lördagen 21/10 och söndagen den 22/10 mellan klockan 9.00 -  16 till en kostnad av 2000 kronor.

SAMTAL eller "SJÄLSRESOR"  kan erbjudas den 23/10 och bör förbeställas. Kostnad 600 kronor (ungefär en timme) inklusive moms..

ANMÄLAN eller YTTERLIGARE INFORMATION:  Till "Spiritistiska Sällskapet Engelen" eller Helena Vestin på 0739/177151, likaså via mig på 0495/12969.

VÄLKOMMEN!