Om mig

Info

Jag är uppvuxen på landet utan större tillgång till kamrater och detta är kanske orsaken till att jag tidigt kom i kontakt med naturen. Intresset för naturen har följt mig genom åren och i förlängningen medfört att jakt, fiske och svampplockning blivit några av mina hobbys. Mitt intresse för litteratur och musik har troligen samma källa, medan bridgeintresset tillkommit senare. 

Läkarstudierna tog många år i anspråk och varvades med täta vikariat. Under knappt ett år läste jag musikhistoria i Lund, ett år som jag definitivt inte ångrar. Under alla dessa år bar jag med mig en känsla av att inte räcka till. Jag är nu 78 år och räknat från mitt första läkarvikariat har jag arbetat aktivt som läkare mer än 50 år.

Jag har studerat och arbetat med drömförståelse under c:a 40 år, genomgått utbildningar i "guidade inre resor" och "drömspel" hos Ambres via Sture Johansson under åren 1995-2002 då jag också skaffade mig vissa kunskaper om "inre seende" Åren med Ambres blev väldigt viktiga och ligger till stor del som grund för min nuvarande verksamhet." År 2008-2010 genomgick jag utbildning till healer och medium. Nämnda kunskaper samt kunskaper utifrån mitt yrke som läkare utgör grunden för min verksamhet. Jag arbetar i denna främst utifrån esoterik och österländska läror, inte minst utifrån buddhistisk filosofi. Fleråriga studier inom kvantfysik och kosmologi har bl.a. gett mig en del insikter om hur healing och mediumskap fungerar och dessutom medfört en del ifrågasättanden om hur sjukvården fungerar i Sverige vad gäller kroniska sjukdomar. Och hur är det ställt med Psykiatrin egentligen?. För att inte tala om Läkemedelsindustrin?