Start

Kan det vara så att många världsliga resor vi människor företar oss helt enkelt är omvägar för att ta oss hem?

Hur som helst arbetar jag numera med samtal innefattande drömförståelse, guidade
inre resor, drömspel, healing, mediumskap och i viss mån inre seende. Detta i större delen av landet i form av föredrag, personliga samtal och telefonkonsultationer.

Efter frikännandet i Socialstyrelsen har jag nya visioner och att tillföra Healing och andra alternativa och komplementära metoder INOM svensk sjukvård ligger mig varmt om hjärtat. D.v.s. följa USA, Kina, Japan, Indien, Australien, EU (med något undantag) och i princip alla övriga länder i världen. Vad är det som svensk forskning vet men som inte är känt i övriga världen?